Методичні рекомендацій щодо окремих питань здобуття освіти 

Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів